Doelgroep

Rood1Leerproblemen (lezen, spelling, rekenen)
Orangje1Dyslexie, dysorthografie, dyscalculie
Geel1Vertraagde spraak- en taalontwikkeling
Blauw1Neurologische spraak-, en taalstoornissen (afasie, dysartrie, apraxie)
appelblauw1Articulatieproblemen en afwijkende mondgewoonten
Rood1Sliktherapie bij infantiel slikken
Orangje1Gehoortraining

U kan bij ons terecht voor advies, diagnostiek en behandeling van bovengenoemde problemen. Wij vinden het zeer belangrijk om elke behandeling af te stemmen op de persoonlijke noden. Daarom is de begeleiding individueel en gebeurt deze op maat van het kind/de persoon.

Geef een reactie